tienda de items mu online tienda de items mu online
1 2 3 4
Personajes - Guilds
1 M@NDR@KE Str: 32,766 Vit: 32,766 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,766 Eng: 32,766 Nivel 1
Com: 0 Resets 344, Grand Resets 4
 
2 Khristofer Str: 32,725 Vit: 32,725 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,725 Eng: 32,725 Nivel 400
Com: 0 Resets 548, Grand Resets 2
 
3 W!SHM@STER Str: 32,766 Vit: 32,766 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,766 Eng: 32,766 Nivel 395
Com: 0 Resets 202, Grand Resets 2
 
4 Dulce_Elfa Str: 32,725 Vit: 32,725 Nivel PK: Héroe
Muse Elf Agi: 32,725 Eng: 32,725 Nivel 27
Com: 0 Resets 730, Grand Resets 1
 
5 I0RY Str: 32,765 Vit: 32,765 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,765 Eng: 32,765 Nivel 370
Com: 0 Resets 535, Grand Resets 1
 
6 Wandaaaaaa Str: 32,000 Vit: 32,000 Nivel PK: Héroe
Muse Elf Agi: 32,000 Eng: 32,000 Nivel 294
Com: 0 Resets 194, Grand Resets 1
 
7 Sm_Ziruas Str: 32,025 Vit: 32,025 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,025 Eng: 32,025 Nivel 381
Com: 0 Resets 150, Grand Resets 1
 
8 CREWBOX Str: 32,767 Vit: 32,767 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,767 Eng: 32,760 Nivel 400
Com: 0 Resets 144, Grand Resets 1
 
9 roggerx Str: 32,767 Vit: 32,767 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,767 Eng: 32,760 Nivel 400
Com: 0 Resets 135, Grand Resets 1
 
10 DK_DURO Str: 32,766 Vit: 25 Nivel PK: Héroe
Dark Knight Agi: 32,766 Eng: 32,760 Nivel 350
Com: 0 Resets 116, Grand Resets 1
 
11 Cr3zY Str: 5,025 Vit: 4,025 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,025 Eng: 32,025 Nivel 191
Com: 0 Resets 73, Grand Resets 1
 
12 Sm_F4kUndO Str: 25 Vit: 70 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 20,600 Eng: 23,200 Nivel 366
Com: 0 Resets 42, Grand Resets 1
 
13 Rodrigueff Str: 20,206 Vit: 828 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 15,025 Eng: 1,025 Nivel 302
Com: 0 Resets 36, Grand Resets 1
 
14 Bk~wal Str: 10,025 Vit: 5,025 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 11,025 Eng: 5,025 Nivel 358
Com: 0 Resets 31, Grand Resets 1
 
Próxima actualización programada para Rankings será el Jul 30, 2015 17:21 PM