tienda de items mu online tienda de items mu online
1 2 3 4
Personajes - Guilds
1 M@NDR@KE Str: 32,766 Vit: 32,766 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,766 Eng: 32,766 Nivel 1
Com: 0 Resets 612, Grand Resets 3
 
2 Khristofer Str: 32,725 Vit: 32,725 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,725 Eng: 32,725 Nivel 1
Com: 0 Resets 467, Grand Resets 2
 
3 W!SHM@STER Str: 32,766 Vit: 32,766 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,766 Eng: 32,766 Nivel 288
Com: 0 Resets 180, Grand Resets 2
 
4 Dulce_Elfa Str: 32,725 Vit: 32,725 Nivel PK: Héroe
Muse Elf Agi: 32,725 Eng: 32,725 Nivel 1
Com: 0 Resets 649, Grand Resets 1
 
5 I0RY Str: 32,765 Vit: 32,765 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,765 Eng: 32,765 Nivel 370
Com: 0 Resets 535, Grand Resets 1
 
6 Wandaaaaaa Str: 32,000 Vit: 32,000 Nivel PK: Héroe
Muse Elf Agi: 32,000 Eng: 32,000 Nivel 294
Com: 0 Resets 194, Grand Resets 1
 
7 xAdefarSx Str: 32,766 Vit: 32,766 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,766 Eng: 32,766 Nivel 390
Com: 0 Resets 147, Grand Resets 1
 
8 CREWBOX Str: 32,767 Vit: 32,767 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,767 Eng: 32,760 Nivel 400
Com: 0 Resets 144, Grand Resets 1
 
9 roggerx Str: 32,767 Vit: 32,767 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,767 Eng: 32,760 Nivel 400
Com: 0 Resets 135, Grand Resets 1
 
10 ElektroBK Str: 32,766 Vit: 20,025 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 32,766 Eng: 32,600 Nivel 380
Com: 0 Resets 125, Grand Resets 1
 
11 DK_DURO Str: 32,766 Vit: 25 Nivel PK: Héroe
Dark Knight Agi: 32,766 Eng: 32,760 Nivel 342
Com: 0 Resets 116, Grand Resets 1
 
12 sm_bhonito Str: 15,025 Vit: 5,025 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 26,025 Eng: 25,025 Nivel 1
Com: 0 Resets 74, Grand Resets 1
 
13 Cr3zY Str: 5,025 Vit: 4,025 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 32,025 Eng: 32,025 Nivel 191
Com: 0 Resets 73, Grand Resets 1
 
14 [P4PAL3TA] Str: 11,284 Vit: 25 Nivel PK: Héroe
Soul Master Agi: 15,025 Eng: 32,766 Nivel 45
Com: 0 Resets 59, Grand Resets 1
 
15 Bk~wal Str: 10,025 Vit: 5,025 Nivel PK: Héroe
Blade Knight Agi: 11,025 Eng: 5,025 Nivel 357
Com: 0 Resets 31, Grand Resets 1
 
Próxima actualización programada para Rankings será el Apr 28, 2015 05:40 AM